video.ublg.cz

Tato stránka je určena pro umístění videí přednášek (či odkazů na ně) pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM.

This page is intended for viewing videos of prerecorded lectures from Department of Biology and Medical Genetics of Second Medical Faculty of Charles University and Universal Hospital Motol.

Klinická genetika

Přednahrané přednášky pro studenty předmětu Klinická genetika.

Nahrané přednášky jsou určené pouze pro studenty 2. lékařské fakulty UK, přednášky prosím nestahujte a nikde nešiřte.

Přihlašovací jméno a heslo dostanete na začátku výuky, případně bude rozesláno e-mailem.